NOWOŚĆ! Zdjęcia 360°

Prezentujemy nowość w naszej ofercie. Zdjęcia wykonane w technologi 360°.
Inaczej nazywanymi „Panoramami”.
Są to połączone ze sobą zdjęcia wykonane tak, aby dać oglądającemu wrażenie realnego (z zachowaniem perspektywy)
widoku z możliwością obrotu o 360°. Zrealizowane panoramy poniżej.

Sala Teatralna Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze (DÓŁ)

Sala Teatralna Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze (GÓRA)

Źródło tekstu Wikipedia